1
Имплантологията е дисциплина в стоматологията, която изисква дългогодишен орален хирургичен опит и богата редовна практика. Докато обикновените случаи могат да бъдат имплантирани успешно и предсказуемо от повечето зъболекари. За съжаление рядко срещаме простото правило в стоматологията.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика