Общи условия

При регистрация в share-bg се задължавате да се съгласите и да спазвате настоящите общи условия. Това ваше задъжение трябва да бъде спазено до прекратяване на регистрацията ви.

Условия за регистрация

За да направите регистрацията си в сайта на share-bg е необходимо да попълните вярно и коректно информацията, която се изисква.

Задължително е да използвате актуална информация, която не принадлежи на трети лица или да е регистрирана като търговска марка.

За да се възползвате от всички функционалности на платформата, трябва да направите регистрация.

Share-bg не носи отговорност, ако предоставените от вас данни не отговарят на истината.

Задължения на потребителите

Имате право да притежавате само един акаунт в платформата на share-bg. При нарушение на това правило имаме право да прекратим всички ваши действащи регистрации.

Можете да публикувате текстове, снимки, видеа и линкове от всякакъв тип, но само ако не съдържат следните:

Материали противоречащи на Българското законодателство, порнографски материали или такива които показват или подтикват към насилие. Забранени са расистки, хомофобски, политически или религиозни пропагадни или изказвания.

Условия за публикуване

За да публикувате материал в уебсайта на share-bg е необходимо да разполагате с регистрация, както и да я потвърдите чрез имейл адрес.

Тематиката на вашите публикации трябва да отговаря на една от зададените категории в сайта.

Задължително е всички споделени текстове да бъдат на български език, изписани грамотно и да не съдържат невярна, подвеждаща или фалшива информация.

Потребителите имат право да публикуват материали, които не съдържат сцени на насилие, расистки, религиозни, политически или хомофобски идеологии .

Рекламни статии или такива, които съдържат фалшива информация, както и неграмотно написани ще бъдат премахвани.

Авторите имат право да публикуват и редактират своите публикации по всяко време.

Share-bg  е платформа в която само се споделят новини. Ние не сме автори на съдържанието в сайта и не поемаме отговорност за информацията, която то носи.

Последни коментари
Статистика