1
Нашите мълниезащитни системи включват монтиране на мълниеотводи, свързани към заземителни системи, както и защита на електронните устройства чрез инсталиране на съответни филтри и пренапрежневи защити.
В BlitzGuard ние разбираме важността на защитата от мълнии, затова се стремим да предложим нашите клиенти най-добрите решения, които да гарантират максимална защита на техните сгради и оборудване. Нашите мълниезащитни системи отговарят на всички стандарти и изисквания за безопасност и качество.
Свържете се с нас, за да научите повече за нашите мълниезащитни решения и да получите консултация от нашите експерти. В BlitzGuard ние сме готови да ви помогнем да защитите вашите сгради и електрически системи от вредното въздействие на мълниите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика