1
Отменянето на полет предизвиква големи неудобства за пътниците. Тук е важно да знаете, че имате права и възможност за обезщетение. Според правилата на Европейския съюз, обезщетение при отменен полет ще Ви се изплати, ако полетът ви е отменен поради причини, които са под контрола на авиокомпанията. Това са ситуации като технически проблеми, недостиг на персонал или лоши метеорологични условия. Стойността на обезщетението може да е различна и зависи от разстоянието на полета и времето, за което сте уведомени за отмената. Ако сте уведомени за отмяната на полета по-малко от 14 дни преди предвидената дата на отлитане и полетът е на разстояние под 1500 км, вие имате право на обезщетение в размер до 250 евро. За полети на разстояние между 1500 и 3500 км, обезщетението може да бъде до 400 евро, а за полети над 3500 км - до 600 евро.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика