1
Те са предназначени за равномерно разпределение на отпадните води към подпочвените системи за абсорбиране на почвата. Тези системи често имат повече от сто линейни метра перколационни тръбопроводи и се изграждат от същите материали като септичните ями.Освен това, сифонната им конструкция създава постоянно линейно движение на менискуса.Работата им се основава на принципа на баланса на налягането. Те имат плитък отходен резервоар, който спомага за поддържане на постоянно налягане в главата на течността. Тези системи често имат повече от сто линейни метра перколационни тръбопроводи и се изграждат от същите материали като септичните ями.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика