1
През 15-ти век Денят на Свети Георги става голям празник в Англия. Тогава крал Едуард III го прави покровител на Англия. Носел реликва от кръвта на светеца и имал знаме, оформено във формата на емблемата му.Няколко града в Англия и други нации празнуват деня. Английските традиции на този празник включват състезания с градски викторини, танци на Морис и възстановки.Компендиумът на житията на светиите, написан през 12 век, дава повече информация относно историята за героя, убиец на дракони, основно място в културата на средновековна Европа. През Средновековието всяка страна е имала светец покровител и е било обичайно населението да призовава светеца, когато е изправено пред опасност. Това е особено вярно през Средновековието, когато християнството е сравнително нова вяра.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика