1
Апостил
Често срещан метод за удостоверяване на документи е чрез апостил. Апостилът е международен договор, който ви позволява да използвате вашите документи в държави, които са страни по договора. Въпреки това, ако не сте сигурни дали вашият документ изисква апостил или не, трябва да потърсите правен съвет.
Въпреки че много страни са членове на Хагската конвенция, не всички от тях са я подписали. В тези случаи може да се наложи да използвате отделна процедура за удостоверяване. Това обикновено се прави чрез процес, наречен апостил, който е международно признат печат. Има и реципрочни споразумения, така че можете законно да използвате документи от държави, които нямат сключен договор.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика