1
В преследването на заеми понякога се търсят допълнителни гаранции, особено за кредитополучатели с неблагоприятен кредит или недостатъчни доходи. Въведете поръчителя - фигура, която обещава да изплати заема, ако кредитополучателят не изпълни задълженията си. В тази статия са разгледани подробно случаите, изискващи поръчители и тези, които дават възможност за бързи кредити без такива.
Ограничен/лош кредит: Кредитополучателите с ограничен или лош кредит може да се нуждаят от поръчител, за да увеличат шансовете за одобрение на заема поради повишено възприятие за риск.
Недостатъчни доходи: Неадекватните доходи предизвикват необходимостта от поръчител с подобрено финансово състояние, който да гарантира изплащането.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика