1
Статията разглежда предизвикателствата при превода на български идиоми и поговорки на английски език. Преводът на идиоми и поговорки може да бъде трудна задача, тъй като те често имат значения, които не се разбират лесно или не се превеждат на друг език. Българските идиоми и поговорки представляват допълнително предизвикателство, тъй като имат различна граматична структура и културен контекст от английския. Например, българският идиом „аз измивам ръцете си“ означава да се извиняваш за някой друг или да прехвърлиш вината върху него, което не би имало смисъл за англоговорящия без разбиране на културния контекст, в който се използва. Един от начините за преодоляване на тези пречки е преводачите да имат задълбочено разбиране на двата езика и култури, да разпознават идиоми и поговорки в български текстове и да разбират тяхното значение.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика