1
Развалянето на магия е дълбок и съобразен с истината процес, който изисква знания, умения и внимателно вникване в детайлите. Този сложен процес обикновено се извършва от ходжи, които са специализирани в различни магийски практики. Процедурата по разваляне на магия може да бъде изпълнена чрез различни методи, в зависимост от характера на магическата енергия , която трябва да бъде деактивирана. Има случаи, когато магията е особено сложна и силна, тогава развалянето й изисква съдействие от по-опитни. Това може да включва провеждане на обреди, при които ходжите обединяват своите усилия за деактивиране на магията. При развалянето на магията се изисква внимание и респект към хората със особени сили.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика