1
Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък, с който се облага потреблението на стоки и услуги от крайните потребители. Този данък се съдържа в цената, която плащаме, когато закупуваме различни стоки и услуги.

Регистрацията по ДДС е задължителна за всички лица, които реализират облагаем оборот от 50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца.

Има и други случаи, в които е необходимо да се регистрирате по ДДС, например:

При извършване на вътреобщностни доставки на стоки;
При получаване на вътреобщностни доставки на стоки;
При извършване на услуги с място на изпълнение територията на друга държава членка на Европейския съюз;
При внос на стоки от трети страни.

Процесът на регистрация по ДДС се извършва по електронен път чрез Портала за електронни услуги на НАП.

Ето какви са стъпките за регистрация по ДДС:

Попълнете и подайте заявление за регистрация по ДДС;
Приложете към заявлението необходимите документи;
НАП ще разгледа заявлението Ви и ще Ви уведоми за решението си;
Ако заявлението Ви бъде одобрено, ще получите регистрационен номер по ДДС.

След като се регистрирате по ДДС, ще имате следните задължения:

Да начислявате ДДС при продажбите си;
Да приспадате ДДС-то, който сте платили при покупките си;
Да подавате ДДС декларации;
Да съхранявате счетоводна документация.

Регистрацията по ДДС може да има както предимства, така и недостатъци.

Предимства:

Възможност за възстановяване на ДДС-то, който сте платили при покупките си;
По-добра репутация на бизнеса;
Възможност за участие в търгове и обществени поръчки.

Недостатъци:

По-висока административна тежест;
По-високи разходи за счетоводни услуги;
Риск от санкции при неспазване на данъчните закони.

Преди да вземете решение дали да се регистрирате по ДДС, е важно да прецените плюсовете и минусите за вашия бизнес. Препоръчително е да се консултирате със счетоводител, който да ви помогне да вземете най-доброто решение за вашия случай.

Важно: Тази статия е само за информационни цели. Винаги се консултирайте с компетентен счетоводител, преди да вземете важни решения за вашия бизнес.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика