1
Статията „Кредити без трудов договор: Съвети за кредитополучатели“ дава съвети за кредитополучатели, които нямат трудов договор и се затрудняват да получат кредит. Авторът подчертава, че трудовите договори се използват от кредиторите, за да оценят надеждността на кредитополучателя и способността му да изплаща заеми. Въпреки това, кредитополучателите без трудови договори все още могат да осигурят заеми, като покажат доказателство за доход чрез банкови извлечения, данъчни декларации или корекции на заплатите. Като алтернатива, кредитополучателите могат да обмислят вземането на обезпечени заеми, които използват активи като къщи или коли като обезпечение, или да потърсят кредитори, които са специализирани в заеми до заплата.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика