1
Проектиране и изграждане на ВиК пречиствателни станции Аква Мип Варна - успешно изпълняваме инфраструктурни проекти, дренажни системи, извършва монтаж на мазнинозадържатели, каломаслоулавители, отводнителни системи, локални пречиствателни станции, пречиствателни станции за отпадни води, поливни системи, помпи и хидрофорни уредби, монтаж на битова арматура и санитарен фаянс, изграждане на ревизионни шахти, машинно ядково пробиване на отвори с диаметър до Ф500. Научете повече за проектирането и изграждането на ВиК пречиствателни станции лесно и удобно на уебсайта на Аква Мип Варна.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика